Kategoriarkiv: Klima

Drivhusgassen CO2 – Del 3

I Del 1 så jeg på den delen av det infrarøde spektert til CO2 som er viktig for drivhuseffekten – dvs. i hovedsak bøyemoden. I Del 2 så jeg litt på konsekvenser for transmisjon av stråling i atmosfæren. I denne … Les videre

Skrevet i CO2, Klima | Legg igjen en kommentar

Sykler i syntetiske data?

Torsdag 19 september 2019 14:58 viste Leif Liland på Terje Wahls blogg denne figuren for HadCrut 3 data. Her er diverse sykler angitt, 60 år, 20 år osv. Jeg spurte meg derfor: Kan man se sykler i syntetiske data – … Les videre

Skrevet i Klima | Legg igjen en kommentar

Mer lek med syntetiske data – tiårsmiddel

Jeg har tidligere vist at syntetiske data, med passende autokorrelasjon, statistisk spredning og stigningstall likner på reelle temperaturdata. Her bruker jeg nøyaktig samme modell, og ser på 10-års-midlede data. Figur 1 viser én realisasjon, og Figur 2 viser endring fra … Les videre

Skrevet i Klima | Legg igjen en kommentar

Hvorfor er metan en «sterkere» drivhusgass enn CO2?

Vi leser ofte at metan er en mye kraftigere drivhusgass enn CO2 – en faktor 20-30 sterkere oppgis ofte. Forskning.no gir en forklaring: «Metan er en kraftigere klimagass enn CO2. Det skyldes bindingene i molekylene. Enkeltbindingene i metan, eller CH4, … Les videre

Skrevet i CO2, Klima, Metan | Legg igjen en kommentar

Ellestad og havisen

Ole Henrik Ellestad er ute med «informasjon» om den arktiske havisen (arkiv), med overskrift: «Isen i Arktis vokser igjen». Sentralt i framstillingen er denne figuren: Det synes jo klart at de to 12-13-årsperiodene er ganske forskjellige! —Men det skader aldri … Les videre

Skrevet i Klima, Klimaideologi | Legg igjen en kommentar

Pause i syntetiske data?

«Pausen» i global oppvarming er populær blant «skeptikere». F.eks. gir «Klimarealistene» oss en månedlig understreking av pausen. Man bør strengt tatt skille mellom to typer pause: En reell endring i den underliggende globale oppvarmingen, eller en tilsynelatende «pause» fordi andre … Les videre

Skrevet i Klima | Legg igjen en kommentar

Satellittmålt temperatur: UAH vs RSS

Dette innlegget er inspirert av Sigmund Hanslien, som flere ganger har påpekt forholdet som omtales på Terje Wahls Blogg, f.eks. her. De er to hovedleverandører av global troposfære-temperatur fra satellitt: UAH og RSS. De har begge tilgang til nøyaktig de … Les videre

Skrevet i Klima | Legg igjen en kommentar

Drivhusgassen CO2 – Del 2

I Del 1 gikk jeg gjennom (deler av) det infrarøde spekteret til CO2, og viste hvordan hver eneste frekvens kan relateres til en veldefinert vibrasjons-rotasjons overgang for molekylet. Jeg skal nå se litt på hvilke konsekvenser dette har for transmisjon … Les videre

Skrevet i CO2, Klima | Legg igjen en kommentar

Humlums CO2 og temperaturplott

På sin nettsted climate4you.com (arkiv) viser Ole Humlum en sammenlikning mellom utvikling av atmosfærisk CO2 og temperaturserien HadCRUT4. Her vises figuren i en variant brukt av statsviter Mathias B. Dannevig hos Klimarealistene: Humlum har skalert CO2-kurven slik at den har … Les videre

Skrevet i CO2, Klima | Legg igjen en kommentar

Klimafølsomheten

Klimafølsomheten er definert som endring i global temperatur ved en fordobling av CO2-innholdet i atmosfæren. Dette innebærer en logaritmisk følsomhet for CO2 – hver dobling gir omtrent det samme – over et vidt spenn i konsentrasjon. Ser man på effekten … Les videre

Skrevet i Klima | Legg igjen en kommentar