Moderering

Hvis du ønsker å kommentere, må du registrere deg med epost-adresse. Dette sikrer at ingen kan misbruke den.

Alle innlegg går til moderering (og jeg regner ikke med å bli overarbeidet!) Bare innlegg som holder seg til saken vil bli akseptert.

Kommentarer som påpeker små og store feil, eller mine faglige misforståelser er spesielt velkomne. Men du kan ikke bare fastslå at noe er feil – du må gi en begrunnelse jeg kan forstå.

Og ønsker du f. eks., med støtte i blogger eller «den nye litteraturen» å hevde at økningen i CO2 i atmosfæren ikke er menneskeskapt, eller at drivhuseffekten strider med termodynamikkens 2. lov, må du ha finslepne argumenter eller finne en annen arena.

Arne Marius Raaen