Klimarealistenes yndlingsfigur?

Klimarealistene gir oss månedlig (eksempel her) oversikt over satellittmålt global temperatur fra UAH.

En fast gjenganger i innleggene er følgende figur, som sies å være brukt av Dr. Christy i høringer i senatet i USA.

Christy sier selv (side 2) «Indeed, the models clearly overcook the atmosphere. The issue for congress here is that such demonstrably deficient model projections are being used to make policy.»

Så da er vel saken klar? En kjent professor foran USAs høyeste politiske organ, med en klar konklusjon.

 
Men det skader jo aldri å tenke litt selv.

For å analysere litt selv må man ha digitale data – det er vanskelig å si noe bare ved å se på en lav-kvalitets figur. Jeg finner ikke at Christy har gjort digitale data tilgjengelig, så jeg har digitalisert modell-dataene og satellitt-dataene fra figuren, og justert de digitaliserte datene slik at en rett linje tilpasset dataene har verdien null i starten av 1979.

 
Når jeg plotter de digitaliserte dataene, ser det slik ut:

Dette er ikke en 100 % gjenskaping av Christys data – utgangspunktet var for dårlig. Men man ser at i grove trekk stemmer det. Stigningstallet for modelldataene er 2,14 °C per århundre, mens dataene stiger med 0,64 °C per århundre. En vesentlig forskjell – mer enn en faktor 3 – akkurat som i originalfiguren!

 

Satellitt-dataene i figuren er såkalte TMT data – Temperature Middel Troposhere. UAH gjør oppdaterte TMT-data tilgjengelig her.

I figuren under har vi lagt til disse dataene som den blå kurven

UAH gir dataene på månedsbasis – jeg har tatt middel for hvert år og tilordnet datapunktet til midt på året. Dataene er justert slik at en rett linje gjennom dem har verdien null i starten av 1979. I Christys data (i grønt) var det i tillegg beregnet glidende middel på 5-årsbasis – dette er grunnen til at det er mer variasjon i de blå dataene. (Når man skal beregne glidende middel over 5 år, trenger man 2,5 år på hver side. Christy spesifiserer ikke hvordan han har håndtert dette, og da er det vanskelig på reprodusere fullt ut.)

 
Uansett, man ser at selv om dataene går litt opp på slutten, er avviket fortsatt stort. UAH TMT dataene fram til og med 2017 har en gjennomsnittlig stigning på 0,9 °C per århundre – atskillig høyere enn i Klimarealistenes plott – men fortsatt langt lavere enn modellen.

UAH gir også data for nedre troposfære – de benevnes TLT. Figuren under viser UAHs TLT data sammen med modellene og TMT dataene fra den opprinnelige figuren.

En ser at TLT dataene øker raskere enn TMT dataene – stigningstallet fram til og med 2017 er omtrent 1,3 °C per århundre – dobbelt så stor som TMT dataene i den opprinnelige figuren.

Her er det på tide å stoppe opp og undres! Temperaturutviklingen i troposfæren domineres av konveksjon. Om gassene i atmosfæren var ideelle gasser, ville denne temperaturutviklingen vært uavhengig av temperaturen – med andre ord: Toppen av troposfæren skal varmes like mye som nedre del.

Vanndamp avviker mye fra ideell gass – noe som betyr at man venter større økning oppe enn nede – den troposfæriske «hot spot» over tropene.

Men Christy viser altså atskillig mindre økning oppe enn nede.

Forklaringen er enkel: Det er velkjent at TMT dataene påvirkes atskillig av stratosfæren, som forventes å avkjøles pga global oppvarming. Christy sammenlikner altså modellresultater fra øvre troposfære med målinger som er påvirket av stratosfæren.

Hvordan ville det så sett ut om man klarte å eliminere stratosfære-effekten? RSS leverer et produkt de benevner TTT som forsøker å fjerne den.

Figuren under viser RSS’ TTT produkt i den opprinnelige figuren. Stigningstallet er knapt 1,8 °C per århundre – vi nærmer oss modelldataene.

Til slutt kan man ta en grovsjekk av modell-dataene. Fra 1980 til 2010 økte CO2-nivået i atmosfæren fra omtrent 335 ppm til omtrent 390 ppm. Om man antar klimafølsomhet på 3 °C for dobling av CO2, svarer dette til omtrent 2,2 °C per århundre – så modellkurven kan anses å gi et rimelig bilde på hva modellene forutsier for temperatur-utviklingen i stratosfæren.

Dermed har vi fått god belønning for å tenke og analysere litt selv:

  • Vi har gått fra et bilde der det er «åpenbart» at modellene svikter voldsomt, til et bilde som gir en rimelig grei overensstemmelse. (Men fortsatt bør man være skeptisk – TTT er ett produkt fra en leverandør – det kan sikkert bli endret i framtiden.)
  • Christy er en ledende ekspert på satellittmålinger – hver enkelt får vel gjøre seg opp en mening om hvorfor han har gjort en slik «juniorfeil».

Christys figurer er grundig diskutert her og her.

Oppdatering 5/8-2018

Klimarealistene publiserte figuren på nytt 2. august.

Jeg la inn en link til denne siden:

Min kommentar kom aldri forbi moderator. Når Klimarealistene ikke har faglige argumenter, blir sensur verktøyet.

— Arne Marius Raaen —

Dette innlegget ble publisert i Klima. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar